Omezení sportovních akcí podle krizového opatření vlády

   Adamczyk
  05.10.20 11:20

Podle usnesení vlády ČR ze dne 30.9.2020 vláda od 5. do 18. října  2020 omezuje  sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy tak, že se jich účastní pouze sportovci a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství v počtu nepřevyšujicim 130 osob v rámci vnitřního i vnějšího sportoviště; stejné omezení se vztahuje i na přípravu sportovců pro sportovní akce v rámci soutěži organizovaných sportovními svazy. 

Tréninky tedy pokračují bez omezení. Vstup do haly není dovolený rodičům a doprovodu dětí.