Členské příspěvky mládež

   Adamczyk
  13.09.22 10:53

Členské příspěvky ve výši 1800,- Kč je třeba zaplatit před prvním turnajem !!   č.ú. 1727050329/0800  Variabilní symbol je datum narození hráče/hráčky.